Dart Nedir ?

Dart, 2011 yılında Google tarafından geliştirilen C tarzı sözdizimine sahip açık kaynaklı, genel amaçlı, nesne yönelimli bir programlama dilidir . Dart programlamanın amacı, web ve mobil uygulamalar için bir ön uç kullanıcı arayüzleri oluşturmaktır. Java, JavaScript, C # gibi diğer programlama dillerinden esinlenerek mobil uygulamalar oluşturmak için yerel makine koduna derlenen aktif geliştirme aşamasındadır ve Strongly Typed’dır. Dart derlenmiş bir dil olduğundan kodunuzu doğrudan çalıştıramazsınız; bunun yerine, derleyici onu ayrıştırır ve makine koduna aktarır.

Diğer programlama dillerinden farklı olarak sınıflar, arayüzler, işlevler gibi programlama dillerinin ortak kavramlarının çoğunu destekler. Dart dili dizileri doğrudan desteklemez. Diziler, jenerikler ve isteğe bağlı tipleme gibi veri yapısını kopyalamak için kullanılan toplama işlemini destekler.

Veri tipi

Dart, Kesinlikle Yazılan bir programlama dilidir. Bu, programlama dilinizde kullandığınız her değerin bir dizesi veya numarası olduğu ve kod derlendiğinde bilinmesi gerektiği anlamına gelir.

Değişkenler ve Fonksiyonlar

Değişkenler, bellekteki değerleri depolayan ad alanıdır. Bir değişkenin adı tanımlayıcı olarak adlandırılır . Her türden değeri saklayabilen veri taşıyıcılarıdır. Örneğin:

  1. var myAge =  50 ;  

Burada myAge , 50 tamsayı değerini saklayan bir değişkendir. Buna int ve double da verebiliriz. Bununla birlikte, Dart, değer türlerini belirleyen bir Tür Çıkarım özelliğine sahiptir. Dolayısıyla, var anahtar kelimeli bir değişken oluşturursanız , Dart bu değişkeni tamsayı türünden çıkarabilir.

Değişkenin yanı sıra, İşlevler herhangi bir programlama dilinin başka bir temel özelliğidir. İşlevler, belirli bir görevi yerine getiren bir dizi deyimdir. Okunabilir, bakımı yapılabilir ve yeniden kullanılabilir mantıksal kod blokları halinde düzenlenirler. İşlev bildirimi, işlev adını, dönüş türünü ve parametreleri içerir. Aşağıdaki örnek, Dart programlamada kullanılan işlevi açıklamaktadır.

Devamını müsait zamanda yazacağım beklediğiniz için teşekkürler.